Examinare psihologica

 • Dezvoltare şi optimizare personală pentru adulţi şi copii

Adresabilitate

Serviciile psihologice de dezvoltare şi optimizare personală se adresează acelora dintre voi care, deşi nu traversează o perioadă dificilă în acest moment al vieţii, simt că îşi doresc să evolueze în plan personal. Dezvoltarea personală include activități și experiențe care au scopul final de a îmbunătăți starea de conștientizare, dezvoltare a abilităților personale, îmbunătățirea calității vieții și contribuirea la realizarea aspirațiilor și viselor personale.

 

Astfel, dezvoltarea personală reprezintă un domeniu larg, în care pot fi incluse activităţi destinate laturii fizice (de îngrijire a corpului pentru a fi sănătos şi a se menţine în formă), laturii cognitive (de îngrijire a minţii pentru a funcţiona optim), laturii spirituale (de îngrijire a aspectului nostru imaterial, sufletesc), şi nu în ultimul rând, personalităţii noastre. Dezvoltarea personalităţii tale este domeniul în care te pot ajuta să evoluezi.

 

Obiective

Pentru a putea să îţi dezvolţi şi optimizezi latura funcţională a personalităţii tale, este necesar mai întâi să o cunoşti. Deci, autodescoperirea, autocunoaşterea este primul obiectiv al acestui drum. Poate ai răspuns de multe ori la întrebarea cine eşti tu, dar te-ai întrebat vreodată cine eşti tu cu adevărat? A descoperi răspunsul autentic la această întrebare înseamnă a ne dezvolta personal.

 

Apoi, este important să explorezi domeniul a ceea ce simţi. Cunoaşterea laturii tale emoţionale îţi va aduce beneficial de a-ţi putea gestiona mai eficient emoţiile în relaţia ta cu tine şi cu ceilalţi. A-ţi îndrepta atenţia la ceea ce simţi cu adevărat, în toate momentele vieţii tale, a-ţi asculta şi înţelege limbajul emoţiilor tale înseamnă să te dezvolţi personal.

 

Şi nu în ultimul rând analizarea comportamentelor şi acţiunilor tale este unul dintre unul dintre obiectivele urmărite. Conştientizându-ţi comportamentele şi acţiunile poţi ieşi din zona ta de confort pentru a face ceva diferit şi a obţine ceva diferit. Atunci când întreprindem acțiuni care ne cresc interior putem spune că ne dezvoltăm personal.

 

Modul de desfășurare al ședințelor de dezvoltare personală

Activităţile de dezvoltare personală se desfășoară într-un cadru special constituit, respectiv în cabinetul de psihologie. Frecvența ședințelor de lucru este de o dată pe săptămână, cu o durată de 1 oră.

 

 • Examinare psihologică

Adresabilitate

Serviciile psihologice de examinare psihologică se efectuează în domeniul securității naționale și se adresează persoanelor fizice și juridice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și/sau similare din România, precum și persoanelor fizice și juridice care solicită sau posedă dreptul de procurare/deținere de port armă.

 

Examinarea psihologică în domeniul securității naționale se realizează pentru obținerea AVIZ-ului PSIHOLOGIC, conform prevederilor Legii 17/1996, Legii 333/2003 și Legii 295/2004, Legii 213/2004 și H.G. 788/2005 pentru următoarele categorii de personal/permise:

 • agenții de pază și ordine neînarmați
 • agenții de pază și intervenție înarmați cu arme letale
 • agenții gardă de corp, cu sau fără armă letală
 • detectivi particulari
 • permis port-armă de vânătoare
 • permis port-armă letală și neletală
 • permis pentru tir sportiv

Scop

Examinarea psihologică în domeniul securității naționale are drept scop evaluarea și determinarea compatibilităților dintre capacitățile intelectuale, abilitățile psihice generale, structura de personalitate și cerințele specifice posesorului și utilizatorului de armament și muniție.

 

Tipuri de examinări

Examinările psihologice domeniul securității naționale se execută obligatoriu:

 1. La angajare/la întocmirea dosarului de obţinere a permisului de armă
 2. Periodic:
  • pentru personalul angajat în sectorul privat care, prin natura atribuţiilor, poartă armament şi muniţie: anual;
  • pentru personalul angajat în structurile cu atribuții în domeniul securității naționale: conform reglementărilor în vigoare;
  • pentru persoane particulare care deţin permis de armă: la 5 ani

 

Acte necesare

 • Carte de identitate (original și copie)
 • Adeverință medicală eliberată de către medicul de familie din care să reiasă în clar că persoana nu are antecedente psihiatrice sau neurologice (copie)
 • Fișa medicală necesară întocmirii dosarului D.G.P.M.B. (copie)

 

Modul de desfășurare a examinării psihologice

 • programare prealabilă
 • completarea unei fișe individuale de cunoaștere și evidență
 • testarea psihologică propriu-zisă
 • interviu psihologic
 • analiză, interpretare și decizie psihologică
 • redactarea avizului psihologic

 

Durata examinării psihologice

Aproximativ 2 ore

 

Avizul psihologic

 • se eliberează pe loc
 • este de tipul APT PSIHOLOGIC/INAPT PSIHOLOGIC pentru scopul vizat
 • este valabil 12 luni calendaristice

Reexaminarea se poate efectua o singură dată, la un interval de timp de minim 15 zile şi maxim 30 zile de la data primei evaluări