NOUTĂȚI

Octombrie 2021 - Iulie 2022

GRUP DEZVOLTARE PERSONALĂ

Pentru a putea lucra cu ceilalți, este nevoie ca mai întâi 

să lucrăm și să ne dezvoltăm pe noi înșine.

Indiferent de nivelul pregătirii profesionale, ca specialiști în sănătate mentală trebuie și avem nevoie să dobândim atât cunoștințe teoretice din sfera dezvoltării personale, cât și să experimentăm personal metode și tehnici de lucru din această arie.

În acest sens vin în întâmpinarea nevoilor colegilor specialiști în psihologie clinică și consiliere psihologică și organizez un grup nou de dezvoltare personală.

Adresabilitate

Grupul este special creat pentru colegii psihologi clinicieni sau psihologii consilieri, aflați în formare sau deja acreditați.

Scop

Programul urmărește parcurgerea unui proces de creștere și evoluție personală prin autocunoaștere, descoperirea și accesarea resurselor interioare pentru atingerea propriilor scopuri, explorarea și procesarea blocajelor interioare și confruntarea cu propriile aspecte de umbră, îmbunătățirea relaționării cu ceilalți. Prin metodele și tehnicile ce vor fi utilizate specialiștii participanți vor fi și mai pregătiți pentru a-și putea însoți proprii clienți în procesele de creștere și vindecare ale acestora.

Modalitatea de lucru

Activitatea va urma în mod natural dinamica personală și interpersonală născută în cadrul grupului de participanți și va cuprinde metode și tehnici specifice orientării psihoterapeutice și de dezvoltare integrativă, cu accent pe autenticitate, potențial personal, sens al vieții, motivația pentru dezvoltare, identificarea și exprimarea propriilor nevoi psihologice, a credințelor limitative și a scenariilor de viață.

Loc și manieră de desfășurare

  • Întâlnirile vor avea loc la sediul cabinetului personal, la adresa: Bd. Carol I, Nr. 51, Et.3, Ap.15, București.
  • Totalul orelor în cadrul acestui program este de 40 de ore, desfășurate pe o perioadă de 10 luni calendaristice. Durata unei întâlniri de grup este de 2 ore, cu o frecvență de două întâlniri pe lună. Prima întâlnire de grup va avea loc în luna Octombrie 2021. Ziua și intervalul orar al întâlnirilor vor fi stabilite ulterior constituirii grupului de lucru. 
  • Numărul maxim de participanți este de 8 persoane.
  • Prețul programului este de 150 ron/întâlnire.

Înscrieri

Înscrierile la acest grup se pot face prin exprimarea intenției de participare la adresa de email: giulianegura@yahoo.com, împreună cu nume și prenume, adresă email și număr de telefon, precum și  scurte informații despre statutul profesional actual și motivația alegerii acestui grup. 

După confirmarea acceptului de participare va urma achitarea taxei de participare aferentă primei luni din program (2 întâlniri), ca și garanție a ocupării unui loc în grup, conform detaliilor de plată trimise prin email. Plățile ulterioare vor fi efectuate la fiecare întâlnire.


Te aștept cu drag să creștem și să ne dezvoltăm împreună!

24 Septembrie 2021

16.00 - 19.00

Evaluarea psihologică a Persoanelor Vârstnice pentru încadrarea în grad de handicap


17 Februarie 2018

10:00 - 16:00

Sandplay - Terapia prin jocul cu nisip 

Workshop de prezentare a metodei

 Detalii

Jocul în nisip reprezintă una dintre fascinațiile tuturor copiilor. Din totdeauna și din toate timpurile copiii s-au jucat în nisip, iar beneficiile utilizării acestei modalități de joacă a copiilor, în terapie, a fost una dintre marile descoperiri ale secolului trecut - Sandplay Therapy (Terapia prin jocul cu nisip).
Terapia Sandplay este o metodă nonverbală, noninterpretativă, expresivă și delicată de abordare terapeutică a psihicului. Este cea mai profunda metodă de lucru cu nisipul, apa și miniaturile.

Cum funcționează Sandplay?
Având la bază potențialul de autovindecare a psihicului, într-un spațiu „liber și protejat”, terapia prin jocul cu nisip creează și asigură condițiile necesare actualizării acestui potențial de vindecare a traumelor, rănilor, pierderilor și a oricărui tipar neuronal perturbat care interferează cu funcționarea mentală echilibrată și sănătoasă.
Prin intermediul figurinelor și aranjamentului nisipului din aria delimitată de lădița de sandplay, clientului i se oferă posibilitatea să alcătuiască o lume corespondentă propriei stări interioare. În această modalitate, prin intermediul jocului liber, creativ, procesele inconştiente sunt făcute vizibile într-o formă tridimensională şi într-o lume imaginară.
În acest context al siguranței, încrederii și stabilității, funcția psihicului responsabilă cu formarea simbolurilor și cu activitatea imaginației este stimulată să susțină legătura și dialogul între lumea interioară și cea exterioară, ceea ce conduce la formarea unei noi reprezentări despre sine a persoanei, o nouă reprezentare a legăturii sale cu lumea și un simț al sensului raportat la propria existență.
Cercetări moderne în aria neuropsihologiei au pus în evidență modul în care Sandplay, în diferitele sale variațiuni, acționează delicat și profund facilitând o restructurare neuronală complexă pe care se întemeiază transformarea psihică.


Beneficiile Sandplay
Sandplay este o metodă de terapie folosită în ședințe individuale, care se adresează atât copiilor și adolescenților, dar în egală măsură clienților adulți, într-o gamă foarte largă de problematici psihoterapeutice.


Facilitator: 
Giulia Negură, Psiholog dr. - Psihoterapeut 
(Psihoterapeut Integrativ, cu competențe în Sandplay Therapy, Integrativ Sandplay, Sandtrayplay in Education acreditate de Asociația Română de Terapie prin Jocul cu Nisip și Colegiul Psihologilor din România)


Workshopul se adresează psihologilor, psihoterapeuților și consilierilor psihologici care doresc să se familiarizeze cu metoda Sandplay, prin următoarele repere:
- Istoricul metodei
- Concept, cadru metodologic
- Experiență individuală sandplay

Preț: 200 lei

Pentru detalii și înscrieri:
Giulia Negură, (0723) 576 644